ราคาน้ำมัน ขึ้น หรือ ลง เกิดจากอะไร

ราคาน้ำมัน ขึ้น หรือ ลง เกิดจากอะไร

ราคาน้ำมัน ขึ้น หรือ ลง เกิดจากอะไร

ราคาน้ำมัน ขึ้น หรือ ลง เกิดจากอะไร ประเทศไทย เป็นประเทศที่นำเข้า และส่งออกน้ำมัน พร้อมทั้งเชื้อเพลิงธรรมชาติมาตลอด แต่หลังจากเหตุการณ์โควิด ทำให้วิกฤตน้ำมันราคาแพงเกิดขึ้น วันนี้เราจึงจะไปดู สาเหตุและราคาของน้ำมันในไทยกัน

“ราคาน้ำมัน” เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงบ่อยมากในช่วงนี้ เพราะราคามันขึ้นสูงเอามาก ๆ หลายคนที่ใช้รถยนต์กันทุกวัน ต่างอดเปรียบเทียบไม่ได้ว่า เมื่อปีที่แล้วราคาน้ำมันยังถูกกว่านี้นะ ผ่านไปปีเดียวทำไมมันแพงขึ้นได้ขนาดนี้ ด้วยความคิดแบบนี้ รัฐบาลจะมีความคิดอย่างไร หรือจะแก้ปัญหาอย่างไรนะ

การขยายตัวของเศรษฐกิจ และความต้องการใช้เชื้อเพลิงของแต่ละฤดูกาล มักส่งผลให้ธุรกิจเร่งดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย ส่งผลต่อเนื่องให้ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น และมั่นใจได้ว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญ ที่ทำให้ราคาน้ำมันขยับตัวสูงขึ้น

  • ความต้องการใช้น้ำมันจะผันแปรไปตามฤดูกาล

เช่น ในฤดูร้อน น้ำมันจะมีราคาต่ำกว่าฤดูหนาว เพราะจะมีความต้องการใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาน้อยลง เพราะไม่ต้องนำเชื้อเพลิงมาเพิ่มความอบอุ่น

  • ปัจจัยทางด้าน ภูมิรัฐศาสตร์

ภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก ให้สูงขึ้น หากเกิดความไม่สงบหรือ มีความขัดแย้งในประเทศที่มีผู้ผลิตน้ำมัน เช่น ในตะวันออกกลาง อาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการขนส่ง และ จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดลดน้อยลง ก็จะทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น

  • ข้อตกลงระหว่าง กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน หรือ OPEC

เนื่องจากกลุ่ม OPEC นั้น จำเป็น ต้องรักษาเสถียรภาพราคาไม่ให้สูงหรือต่ำจนเกินไป

  • ปริมาณน้ำมันคงเหลือ

หากโรงกลั่นน้ำมันแต่ละแห่งมีปริมาณน้ำมันดิบที่ซื้อเตรียมไว้สำหรับกลั่นในปริมาณมาก ก็จะหยุดซื้อน้ำมันดิบในช่วงเวลาหนึ่ง ปริมาณความต้องการโดยรวมของตลาดโลกจะลดลง ก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาให้ลดลงเช่นกัน

  • ปัจจัยสภาพอากาศ และภัยพิบัติ

สภาพอากาศที่เกิดขึ้นบนโลก ก็สามารถส่งผลกระทบรุนแรงต่อราคาน้ำมันได้ เช่น พายุเฮอร์ริเคน ในสหรัฐ ทำให้กำลังการผลิตน้ำมันทั่วทั้งโลกลดลง  หรือ แผ่นดินไหว จนแหล่งผลิตหรือท่อสำหรับขนส่งเสียหาย ก็จะส่งผลต่อปริมาณน้ำมันดิบ

และหากแหล่งผลิตนั้นเป็นแหล่งที่มีการผลิตสูง อาจทำให้เกิดความผันผวนด้านราคาทั่วทั้งโลก

  • โรคระบาดหรือโควิด -19

แน่นอนว่า เป็นสถานการณ์ ทำให้หลายประเทศมีมาตรการปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทำให้การเดินทางลดลง จึงส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง

  • สงครามการค้าการสหรัฐ จีน

ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ของเศรษฐกิจโลก ทั้งสองประเทศต่างใช้มาตรการทางการค้าตอบโต้กันไป – มา ทั้งการ คว่ำบาตรสินค้าของฝ่ายตรงข้าม และ การตั้งกำแพงภาษีนำเข้า ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันโลกมากขึ้น

  • อัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงินน้ำมันดิบ และ น้ำมันที่สำเร็จรูป

การซื้อขายในตลาดโลกนั้น จะใช้จ่ายด้วย เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และความผันผวนเกิดขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินท้องถิ่นกับเงินดอลลาร์ ทำให้ต้นทุนในการซื้อน้ำมันดิบ และน้ำมันสำเร็จรูปก็จะเปลี่ยนแปลงไป อย่างมาก

  • นโยบายของภาครัฐ

รัฐในแต่ละประเทศ ส่วยใหญ่ จะมีนโยบายอุดหนุนราคาน้ำมัน โดยจะช่วยให้ราคาน้ำมันนั้นถูกลง แต่หากไม่มีการอุดหนุน รัฐจะนำเงินไปพัฒนาในส่วนอื่นแทน จึงทำให้ราคาน้ำมันก็สูงขึ้น เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ

ไหน ๆ ก็รู้ถึง ปัจจัยของ ราคาน้ำมันเรามา เช็กราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มเบนซิน, โซฮอล์, ดีเซล ว่าราคาลิตรละเท่าไร แล้วเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 4 ปั๊มน้ำมัน นี้ ราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้าง ไปดูกัน

ราคาน้ำมันปั๊ม “เชลล์”

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 : 44.54 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 : 45.38 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 : 45.65 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : 53.14 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 : 33.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล : 33.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 : 33.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล : 33.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 : 49.39 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม “บางจาก”

แก๊สโซฮอล์ 95 :44.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 :44.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 :43.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 :37.24 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 :32.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล  :32.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 : 32.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียมดีเซล S B7 : 44.36 บาท/ลิตร


ราคาน้ำมันปั๊ม “ปตท. ptt”

ดีเซลพรีเมียม B7 :44.36 บาท/ลิตร

ดีเซล S B7 :32.94 บาท/ลิตร

ดีเซล : 32.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B20 : 32.94 บาท/ลิตร

เบนซิน : 52.06 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : 44.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : 44.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : 43.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : 37.24 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม “เอสโซ่”

เอ็กซ์ตร้า แก๊สโซฮอล์ E20 : 44.34 บาท/ลิตร

เอ็กซ์ตร้า แก๊สโซฮอล์ 91 : 45.18 บาท/ลิตร

ซูเปอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : 45.45 บาท/ลิตร

ดีเซล : 33.34 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : 33.34 บาท/ลิตร

ซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 : 52.94 บาท/ลิตร

ซูพรีมพลัส ดีเซล B7 : 47.66 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ทั้งนั้น ราคาข้างต้นเป็นราคากลาง ที่ยังไม่ยังมีการ รวมภาษีบำรุงของท้องที่ ดังนั้น อาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ ที่ราคาอาจปรับขึ้น หรือต่ำลง ก็ได้

ติดตามบทความใหม่ ๆ ได้ที่ silhouette-project

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น